Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  dịu dàng ôn hòa
  (đôi khi xấu) nhạt; ít chất bổ
  nó chỉ ăn nhạt vì bị loét dạ dày
  this cheese is rather bland
  pho mát này có phần nhạt nhẽo
  tẻ nhạt, vô vị
  he has a bland appearance
  anh ta có vẻ ngoài tẻ nhạt

  * Các từ tương tự:
  blandish, blandisher, blandishment, blandly, blandness