Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insipid /in'sipid/  

 • Tính từ
  không mùi vị, nhạt nhẽo
  insipid food
  món ăn nhạt nhẽo
  tẻ nhạt
  insipid colours
  màu sắc tẻ nhạt
  một buổi trình diễn giao hưởng tẻ nhạt

  * Các từ tương tự:
  insipidity, insipidly, insipidness