Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nonchalant /'nɒn∫ələnt/  

  • Tính từ
    uể oải

    * Các từ tương tự:
    nonchalantly