Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pococurante /'poukoukjuə'rænti/  

 • Tính từ
  thản nhiên, thờ ơ, hờ hững (người)
  Danh từ
  người thản nhiên, người thờ ơ, người hờ hững

  * Các từ tương tự:
  pococuranteism