Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vô tư, không thiên kiến
  a detached judgement
  một đánh giá vô tư
  dửng dưng, thờ ơ
  her detached response to the crisis
  phản ứng thờ ơ của cô ta trước cơn khủng hoảng
  đứng tách riêng ra (ngôi nhà…)

  * Các từ tương tự:
  detachedly, detachedness