Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thường vị ngữ)
  lạnh lùng hờ hững
  suốt cuộc trò chuyện, anh ta giữ thái độ im lặng và lạnh lùng hờ hững
  keep (hold; stand) aloof from somebody (something)
  không tham gia vào; không biểu lộ sự thân thiện, tách xa
  he stood aloof from the crowd
  nó đứng tách xa đám đông

  * Các từ tương tự:
  aloofly, aloofness