Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bình tĩnh
  how can you stay so coolcalm and collected after an argument?
  vừa tranh cãi xong sao anh lại có thể thản nhiên và bình tĩnh như thế được?

  * Các từ tương tự:
  collectedly, collectedness