Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comfortable /'kʌmftəbl/  /'kʌmfətəbl/

 • Tính từ
  thoải mái, dễ chịu
  feel comfortable
  cảm thấy thoải mái, dễ chịu
  make yourself comfortable
  xin anh cứ tự nhiên thoải mái
  a comfortable life
  một cuộc sống thoải mái
  (vị ngữ) (khẩu ngữ) giàu có
  có thể họ không phải là những nhà triệu phú, nhưng chắc chắn là họ rất giàu có
  dồi dào, đáng kể
  a comfortable income
  thu nhập dồi dào

  * Các từ tương tự:
  comfortableness