Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emollient /i'mɒliənt/  

 • Danh từ
  chất làm dịu, chất làm mềm
  use an emollient for dry skin
  dùng thuốc làm mềm da đối với da khô
  Tính từ
  làm dịu, làm mềm da
  an emollient cream
  kem làm mềm da