Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hiền lành, nhu mì
  as meek as a lamb
  hiền như bụt

  * Các từ tương tự:
  meekly, meekness