Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  thay quyền, quyền
  giám đốc của chúng tôi nằm bệnh viện, nhưng viên quyền giám đốc có thể tiếp ông
  Danh từ
  sự diễn xuất, sự thủ vai
  she did a lot of acting while she was at college
  khi còn là sinh viên, chị ta đã thủ khối vai