Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vận hành tốt, chạy tốt (máy móc)
  chiếc xe mới của anh chạy thế nào
  be have well, badly, etc…[towards somebody]
  ứng xử, cư xử tốt xấu…(đối với ai)
  anh ta đã cư xử với vợ một cách đáng thẹn
  behave[oneself]
  cư xử cho phải phép
  này! các con hãy cư xử cho phải phép

  * Các từ tương tự:
  -behaved