Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

stance /'stæns/  /stɑ:ns/

 • Danh từ
  (thường số ít)
  thế đứng, tư thế (đánh gôn, cricket)
  stance on something
  thái độ; quan điểm
  anh ta vẫn giữ lập trường chính trị cánh hữu cứng rắn của mình