Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác coach) xe ngựa (bốn bánh, chở người)
  (Anh, cách viết khác coach, Mỹ car) toa hành khách
  a second-class carriage
  toa hành khách hạng nhì
  [cước] chuyên chở hàng hóa
  carriage forward
  cước chuyên chở do người nhận trả
  carriage free; carriage paid
  cước chuyên chở người gửi đã trả
  như gun-carriage
  bộ phận chuyển động (của máy)
  a typewriter carriage
  bộ phận quay trục máy chữ
  (số ít) (cũ) dáng
  have a very upright carriage
  có dáng đi rất thằng người

  * Các từ tương tự:
  carriage control, carriage control character, carriage return, carriage return character, carriage-builder, carriage-clock, carriage-dog, carriage-fellow, carriage-forward