Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

transportation /,trænspɔ:'tei∫n/  

 • Danh từ
  (Mỹ) như transport
  transportation costs
  phí chuyên chở
  sự đày, sự lưu đày
  sentenced to transportation
  bị kết án đày