Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác motor car); (từ Mỹ automobile) ô tô, xe hơi
  buy a new car
  mua một chiếc xe hơi mới
  what kind of car do you have?
  anh có chiếc ô-tô loại nào thế?
  (trong từ ghép) toa xe lửa (chuyên dụng)
  toa ăn
  (từ Mỹ) toa chở hàng, toa xe lửa
  a freight car
  toa chở hàng
  khoang hành khách (trên máy bay, khí cầu, xe lửa, kéo cáp…)

  * Các từ tương tự:
  car park, car-boot sale, car-ferry, car-load, car-port, carabao, carabid, carabine, carabineer