Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  động cơ, mô tơ
  an electric motor
  mô tơ điện
  an outboard motor
  môtơ gắn ngoài (ở phía đuôi thuyền)
  (Anh, cũ) xe hơi
  Tính từ
  có gắn động cơ
  motor vehicles
  xe có gắn động cơ
  [thuộc] xe hơi
  motor insurance
  bảo hiểm xe hơi
  [gây ra] vận động
  motor nerves
  dây thần kinh vận động
  Động từ
  đi bằng xe hơi
  họ đã lái xe thoải mái cả một buổi chiều xuyên suốt đồng quê

  * Các từ tương tự:
  motor boat, motor car, motor road, motor scooter, motor torpedo-boat, motor-boating, motor-borne, motor-ship, motorbike