Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

affectation /,æfek'tei∫n/  

 • Danh từ
  sự giả vờ, sự giả bộ
  she's not really Americanher accent is just an affectation
  cô ta không thật là người Mỹ, giọng nói của cô thực sự là giả tạo thôi
  sự màu mè, sự không tự nhiên
  she is sincere and quite without affectation
  cô ta chân thật và tuyệt đối không màu mè