Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nôm na
  a prosaic style
  văn phong nôm na
  buồn tẻ; tầm thường
  a prosaic life as a housewife
  cuộc sống tầm thường buồn tẻ của một người nội trợ

  * Các từ tương tự:
  prosaically, prosaicness