Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (Mỹ moldy)
  phủ đầy meo mốc
  (khẩu ngữ, xấu) cũ và mục nát
  (Anh, khẩu ngữ) tẻ nhạt, chán ngắt
  we had a mouldy everyday
  chúng tôi đã qua một kỳ nghỉ chán ngắt, ngày nào cũng mưa