Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hackneyed /'hæknid/  

  • Tính từ
    nhàm (lời lẽ, cách nói…)