Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mệt
  I'm dead tired
  tôi mệt nhoài
  tired out
  mệt kiệt sức
  chán
  tôi đã chán xem truyền hình rồi, ta đi dạo một lúc đi
  (nghĩa xấu) quá quen thuộc, nhàm
  cũng những đề tài quen thuộc đó trở đi trở lại hằng năm

  * Các từ tương tự:
  tired out, tiredly, tiredness