Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exasperate /ig'zæspəreit/  

 • Động từ
  làm bực tức, làm điên tiết
  thằng nhóc đó làm tôi bực tức quá
  bà ta điên tiết lên vì sự ngốc nghếch của nó

  * Các từ tương tự:
  exasperatedly, exasperater