Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thường kiêng dùng)
  đi đái
  piss oneself
  đi đái ướt quần
  không nén cười được
  đái ra (máu)
  piss blood
  đái ra máu
  piss somebody about (around)
  hành động đối với ai một cách dại dột (một cách phí phạm thì giờ; một cách cố ý không được việc gì)
  chúng tôi đã phí phạm hàng giờ trước khi họ chỉ cho chúng tôi thể thức đúng
  piss down
  mưa to
  piss off
  (thường dùng như một mệnh lệnh)
  xéo đi, cút đi
  piss somebody off
  (chủ yếu ở dạng bị động)
  làm ai bực mình, làm phiền ai, quấy rầy ai
  mọi người đều bực mình vì tất cả những sự thay đổi kế hoạch đó
  Danh từ
  (thường kiêng dùng)
  nước đái
  sự đi đái
  go for a piss
  đi đái
  take the piss out of
  đùa cợt, chế nhạo, giễu (ai, cái gì)

  * Các từ tương tự:
  piss-pot, pissabed, pissed, pissoir