Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự mệt mỏi, sự mệt nhọc
  we were all suffering from fatigue at the end of the journey
  cuối chuyến đi chúng tôi đều mệt
  (kỹ thuật) sự mỏi; độ mỏi (của kim loại)
  cánh máy bay đã cho thấy dấu hiệu mỏi kim loại
  (quân sự) công tác lao động phi quân sự (như nấu ăn, lau chùi…)
  fatigues
  (số nhiều)
  quần áo lao động; quần áo chiến trận
  Động từ
  làm [cho] mệt mỏi, làm [cho] mệt nhọc
  cảm thấy mệt mỏi

  * Các từ tương tự:
  fatigue clothes, fatigue-dress, fatigue-duty, fatigue-party, fatigueless, fatiguelessly