Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • quá khứ và quá khứ phân từ của spend
  xem spend
  Tính từ
  (thường thuộc ngữ) đã dùng, đã tàn
  a spent bullet
  viên đạn đã hết đà
  a spent match
  que diêm đã quẹt
  mệt lử, kiệt sức
  anh ta về nhà mệt lử, bẩn thỉu và lạnh cóng