Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jejune /dʒi'dʒu:n/  

  • Tính từ
    tẻ nhạt, không hấp dẫn, vô vị (tác phẩm văn chương)
    trẻ con, ngây ngô

    * Các từ tương tự:
    jejunectomy, jejunely, jejuneness