Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bất hạnh; cùng khổ; đáng thương
  the wretched survivors of the earthquake
  những người sống sót đáng thương sau trận động đất
  his stomach ache made him feel wretched all day
  chứng đau dạ dày của nó làm cho nó cảm thấy khốn khổ suốt ngày
  lead a wretched existence in the slums
  sống một cuộc đời cùng khổ trong khu nhà ổ chuột
  rất tồi, rất xấu
  wretched weather
  thời tiết rất xấu
  the hotel food was absolutely wretched
  món ăn ở khách sạn cực kỳ dở
  (thuộc ngữ; khẩu ngữ) chết tiệt
  the wretched car won't start!
  cái xe chết tiệt không chịu nhúc nhích!
  it's that wretched cat again!
  lại con mèo chết tiệt ấy!

  * Các từ tương tự:
  wretchedly, wretchedness