Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

melancholy /'melənkəli/  

 • Danh từ
  sự u sầu
  Tính từ
  u sầu
  a melancholy person
  người u sầu
  đau buồn
  melancholy news
  những tin đau buồn