Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  buồn rầu, buồn phiền, đau buồn
  her face was anxious and sorrowful
  mặt cô ta lộ vẻ lo âu và đau buồn

  * Các từ tương tự:
  sorrowfully, sorrowfulness