Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tối tăm
  a gloomy corner
  một góc tối tăm
  a gloomy day
  một ngày u ám
  u sầu
  a gloomy face
  gương mặt u sầu