Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dejection /di'dʒek∫n/  

  • Danh từ
    sự buồn chán
    the loser sat slumped in dejection
    người thua cuộc buồn chán ngồi sụp xuống