Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nỗi phiền muộn; nỗi thống khổ
  chị ta cần có ai đó lắng nghe chị kể về nỗi phiền muộn của mình
  woes
  (số nhiều)
  tai họa, tai ương
  nghèo nàn, bệnh tật và những tai họa khác
  woe betide somebody
  (đùa)
  sẽ có chuyện rắc rối cho ai đó (câu dọa)
  Sẽ có rắc rối cho ai tới trễ đó!
  woe is me!
  (cổ hoặc đùa)
  vô phúc cho tôi quá!

  * Các từ tương tự:
  woebegone, woeful, woefully, woesome