Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nỗi đau đớn, nỗi đau khổ
  help people in affliction
  giúp những người đau khổ
  điều gây đau khổ
  blindness can be a terrible affliction
  mù lòa có thể là điều gây đau khổ khủng khiếp