Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nỗi đau buồn, nỗi khổ tâm
  die of grief
  chết vì đau buồn
  chuyện gây đau buồn
  việc anh ta lấy vợ khác tín ngưỡng đã làm cha mẹ anh ta đau buồn
  come to grief
  (khẩu ngữ)
  kết thúc thất bại
  các kế hoạch của họ đều kết thúc thất bại khi ngân hàng từ chối không cho họ vay thêm tiền nữa
  gặp tai nạn; ngã xuống
  nhiều khách bộ hành đã ngã xuống hè đường tuyết đóng băng
  good grief
  (khẩu ngữ)
  trời!; ối! (tỏ sự ngạc nhiên hoặc bực tức)

  * Các từ tương tự:
  grief-stricken, griefless