Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vị đắng
    sự cay đắng, sự chua cay, sự đau xót
    sự gay gắt; sự quyết liệt
    sự rét buốt