Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acrimony /'ækriməni/  /'ækriməʊni/

  • Danh từ
    sự gay gắt (trong lời nói, thái độ)
    the dispute was settled without acrimony
    cuộc cãi cọ được dàn xếp êm thấm