Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  the onus
  (số ít)
  nhiệm vụ; trách nhiệm; gánh nặng
  gánh nặng nuôi dưỡng dạy dỗ năm đứa con
  the onus of proof rests (lieswith you
  anh có nhiệm vụ chứng minh điều anh đã nói