Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trauma /trɔ:mə/  /'traʊmə/

 • Danh từ
  (số nhiều traumas)
  cơn khủng hoảng tinh thần; cơn sốc
  sự buồn chán
  trải qua sự buồn chán sau vụ ly hôn

  * Các từ tương tự:
  traumata, traumatic, traumatically, traumatise, traumatism, traumatization, traumatize, traumatology