Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  buồn rầu, thiểu não (người)
  đáng buồn, đáng thương
  một sự việc đáng buồn
  đau khổ, thống khổ, đầy tai ương
  một thời kỳ đau khổ