Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miserableness /'maizərəblnis/  

  • Danh từ
    sự cực khổ, sự khốn khổ, sự khổ sở, sự cùng khổ; sự đáng thương
    sự tồi tàn, sự nghèo nàn