Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều thieves)
  kẻ trộm, kẻ cắp
  honour among thieves
  xem honour
  like a thief in the night
  lén lút
  procrastination is the thief of time
  set a thief to catch a thief
  lấy độc trị độc
  thick as thieves
  xem thick