Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

desperado /,despə'rɑ:dəʊ/  

  • Danh từ
    (số nhiều desperadoes)(từ Mỹ desperados)(cũ)
    kẻ liều mạng