Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cướp biển, hải tặc
  tàu cướp biển
  người in lậu (tác phẩm đã được bảo hộ bản quyền)
  (cách viết khác pirate radio) đài phát thanh lậu
  người phát thanh trên một đài lậu
  Động từ
  in lậu (tác phẩm đã được bảo hộ bản quyền mà không được phép)