Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bush-ranger /'buʃ,reindʤə/  

  • Danh từ
    (Uc) người bị truy nã trốn vào rừng làm nghề ăn cướp; lục lâm