Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều gunmen)
    kẻ cướp có súng; kẻ giết người có súng
    những kẻ khủng bố có súng