Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ) kẻ lừa đảo, kẻ bịp
  tụi lừa đảo đã chuồn, cuỗm đi phần lớn số tiền
  khúc khoanh, chỗ cong
  mang vật gì đó trong khuỷu tay
  gậy có móc (của người chăn cừu thời trước); gậy phép (của giám mục)
  by hook or by crook
  xem hook
  Động từ
  uốn cong, cong lại (chủ yếu nói về ngón tay, cánh tay)
  Tính từ
  (thường vị ngữ) (từ Úc, khẩu ngữ)
  ốm
  I'm feeling a bit crook
  tôi cảm thấy hơi ốm

  * Các từ tương tự:
  crook-back, crook-backed, crook-kneed, crooked, crookedly, crookedness