Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tối cao (quyền hành)
  sovereign power
  quyền tối cao
  (thuộc ngữ) có chủ quyền
  a sovereign state
  một nước có chủ quyền (thuộc ngữ)
  thần hiệu, tuyệt diệu
  a sovereign remedy
  phương thuốc thần hiệu
  Danh từ
  quốc vương, vua, hoàng đế, nữ hoàng
  đồng xovơren (tiền vàng cổ của Anh, có giá trị bằng một bảng)

  * Các từ tương tự:
  sovereignly, sovereignty