Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường Regnant)(đặt sau danh từ)
    trị vì
    Queen Regnant
    nữ hoàng trị vì (chứ không phải là đương kim hoàng hậu)