Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tù trưởng, tộc trưởng; trưởng thôn (A-rập)
  người hay bắt nạt vợ
  (từ lóng) người bảnh trai, anh chàng đào hoa

  * Các từ tương tự:
  sheikh, sheik, sheikhdom, sheikhdom, sheikdom